دات نت نیوک

22023631-2

info@samdcco.com

پروژه های اجرا شده اخیر
نام پروژه : ساختمان مسکونی افشار ( دو بلوک 20 واحدی )

نام پروژه : ساختمان مسکونی افشار ( دو بلوک 20 واحدی )

ساختمان مسکونی افشار ( دو بلوک 20 واحدی )

نویسنده: shayesteh
0 نظرات
نام پروژه :مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب

نام پروژه :مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب

مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب

نویسنده: shayesteh
0 نظرات
عنوان پروژه : تالار خورشید ( مرکز همایشهای صدا و سیما )

عنوان پروژه : تالار خورشید ( مرکز همایشهای صدا و سیما )

تالار خورشید ( مرکز همایشهای صدا و سیما )

نویسنده: shayesteh
0 نظرات
عنوان پروژه : ساختمان ناهید

عنوان پروژه : ساختمان ناهید

ساختمان ناهید

نویسنده: shayesteh
0 نظرات
RSS