دات نت نیوک

22023631-2

info@samdcco.com

پروژه های در دست اجرا
تعدادی از پروژه های در دست اجرا

1- ساخت و اجرای ساختمان مسکونی 6 طبقه

تهران – خیابان نیاوران ( شروع 1383 )

 

2- ساخت و اجرای ساختمان اداری 6 طبقه

تهران – میدان گلها (شروع 1384 )

 

3- تغییرات اساسی در ساختمان سفارت آفریقای جنوبی

( شروع 1385 )

 

4- نظارت و مدیریت اجرایی در مقاوم سازی ساختمان سفارت کانادا

با استفاده از تکنولوژی دمپرهای اصطکاکی ( شروع 1385 )

 

،5- خدمات مشاوره برای طراحی و نظارت اجرای کامل پروژه 12 طبقه مسکونی نصیبی

تهران – خیابان ولیعصر( شروع 1386 )